Dokument

 

Betan-Vitkålen SFF

Ritningar

Dagvattenavlopp utomhus (2).pdf   Dagvattenavlopp.pdf   Detaljer vid avväxling hus A (2).pdf  
Detaljer vid avväxling hus A.pdf   Fackverk typ 4 hus A (2).pdf   Fackverk typ 4 hus A.pdf  
Förråd hus A1,C1.pdf   Förråd hus A2,E.pdf   Förråd hus C2,D.pdf  
Förråd sektioner hus B.pdf   Förråd, sektioner hus B.pdf   Gaveltakstol hus A (2).pdf  
Gaveltakstol hus A (3).pdf   Gaveltakstol hus A arbetsritning.pdf   Gaveltakstol hus A.pdf  
Grund sektion hus A.pdf   Grundplan 1 hus B.pdf   Grundplan hus A (2).pdf  
Grundplan hus A.pdf   Grundplan hus B (2).pdf   Grundplan hus B (3).pdf  
Grundplan hus B.pdf   Grundplan hus C.pdf   Grundplan hus D (2).pdf  
Grundplan hus D.pdf   Grundplan hus E (2).pdf   Grundplan hus E.pdf  
Grundplan hus Es (2).pdf   Grundplan hus Es.pdf   Grundplan hus c (2).pdf  
Grundplan hus c (3).pdf   Grundplan mer hus C.pdf   Grundsektioner hus B,D,E och Es (2).pdf  
Grundsektioner hus B,D,E och Es.pdf   Grundsektioner hus C.pdf   Grundsektioner hus c (2).pdf  
Inmätning_Fiber_SWEREF99_1800.dwg   Inredd vind hus A.pdf   Kallvattenledningar utomhus (2).pdf  
Kallvattenledningar utomhus (3).pdf   Källarplan hus B (2).pdf   Källarplan hus B.pdf  
Källarplan hus C (2).pdf   Källarplan hus C.pdf   Källarplan hus D.pdf  
Källarplan hus E.pdf   Källarplan hus Es.pdf   Källarsektioner hus B,D,E och Es.pdf  
Källarväggs sektioner hus B,D,E och Es (2).pdf   Källarväggs sektioner hus B,D,E och Es.pdf   Källarväggssektioner detalj hus B,D,E,Es.pdf  
Källarväggssektioner detalj hus C.pdf   Källarväggssektioner hus B,D,E,Es.pdf   Källarväggssektioner hus C (2).pdf  
Källarväggssektioner hus C (3).pdf   Källarväggssektioner hus C.pdf   Källarväggssektioner mer hus B,D,E,Es.pdf  
Kvartersgård (2).pdf   Kvartersgård (3).pdf   Kvartersgård (4).pdf  
Kvartersgård (5).pdf   Kvartersgård (6).pdf   Kvartersgård (7).pdf  
Kvartersgård (8).pdf   Kvartersgård.pdf   Markplaneringsplan.pdf  
Översiktskarta - dagvattenbrunnar.doc   Översiktskarta - hustyp - husnr.doc   Översiktskarta - städområden.doc  
Ritningsförteckning (2).pdf   Ritningsförteckning.pdf   Sanitet o värme hus A.pdf  
Sanitet o värme hus B.pdf   Sanitet o värme hus D bottenvåning.pdf   Sanitet o värme hus D.pdf  
Sanitet och värme hus A källarvåning.pdf   Sanitet och värme hus A.pdf   Sanitet och värme hus D källarvåning .pdf  
Sanitet och värme hus D.pdf   Sanitet och värme husB källarvåning.pdf   Sektion genom vindskupa hus C.pdf  
Sektioner hus C (2).pdf   Sektioner hus C.pdf   Spillvatten avlopp.pdf  
Spillvattenavlopp utomhus (2).pdf   Spillvattenavlopp utomhus (3).pdf   Spillvattenledningar utomhus.pdf  
Stommplan hus A.pdf   Stommplan hus B.pdf   Stommplan hus E.pdf  
Stomplan hus A.pdf   Stomplan hus B.pdf   Stomplan hus C (2).pdf  
Stomplan hus C.pdf   Stomplan hus E.pdf   Stomplan hus Es.pdf  
Takdetaljer hus A.pdf   Takdetaljer hus B,D,E,Es.pdf   Takdetaljer hus C.pdf  
Takdetaljer hus D,E,Es.pdf   Takdetaljer kvartersgård.pdf   Takdetaljer mer hus B,D,E,Es.pdf  
Taksektion hus A (2).pdf   Taksektion hus A.pdf   Taksektion hus C (2).pdf  
Taksektion hus C (3).pdf   Taksektion hus C (4).pdf   Taksektion hus C.pdf  
Taksektion, detaljer hus A (2).pdf   Taksektion, detaljer hus A.pdf   Taksektioner, detaljer hus A.pdf  
Takstol hus A typ 2.pdf   Takstol hus A typ 3.pdf   Takstol hus A.pdf  
Takstol typ 1 hus A.pdf   Takstol typ 12 hus B,D,E,Es.pdf   Takstol typ 13 hus B,D,E,Es.pdf  
Takstol typ 2 hus A.pdf   Takstol typ 2 hus B,D,E,Es.pdf   Takstol typ 21 hus C.pdf  
Takstol typ 21 hus C.pdf   Takstol typ 22 hus C.pdf   Takstol typ 22 hus C.pdf  
Takstol typ 23 hus C.pdf   Takstol typ 23 hus C.pdf   Takstol typ 3 hus A.pdf  
Takstolar hus B,D,E och Es.pdf   Undercentral fjärrvärme.pdf   Väggelevation hus A.pdf  
Väggelevation hus B.pdf   Väggelevationer detalj gavellamell 1 hus C.pdf   Väggelevationer gavellamell 1 hus C.pdf  
Väggelevationer gavellamell 2 hus C.pdf   Väggelevationer hus A (2).pdf   Väggelevationer hus A (3).pdf  
Väggelevationer hus A.pdf   Väggelevationer hus B (2).pdf   Väggelevationer hus B (3).pdf  
Väggelevationer hus B.pdf   Väggelevationer hus C (2).pdf   Väggelevationer hus C (3).pdf  
Väggelevationer hus C (4).pdf   Väggelevationer hus C (5).pdf   Väggelevationer hus C (6).pdf  
Väggelevationer hus C (7).pdf   Väggelevationer hus C,snitt takkupa.pdf   Väggelevationer hus C.pdf  
Väggelevationer hus D (2).pdf   Väggelevationer hus D (3).pdf   Väggelevationer hus D (4).pdf  
Väggelevationer hus D.pdf   Väggelevationer hus E (2).pdf   Väggelevationer hus E (3).pdf  
Väggelevationer hus E (4).pdf   Väggelevationer hus E.pdf   Väggelevationer hus Es (2).pdf  
Väggelevationer hus Es (3).pdf   Väggelevationer hus Es (4).pdf   Väggelevationer hus Es.pdf  
Väggelevationer mellanlamell hus C.pdf   Väggelevationer mellanlamell hus C.pdf   Väggelevationer mer gavellamell 2 hus C.pdf  
Väggelevationer mer hus C.pdf   Väggelevationer, gavel, hus C.pdf   Väggsektioner hus B,D,E och Es.pdf  
Väggsektioner hus B,D,E,Es.pdf   Vindsplan hus C.pdf   avstycknings ritning.pdf  
avstyckningsritning.pdf   dagvattenavlopp utomhus.pdf   dilation vindsplan.pdf  
förråd hus e.pdf   grundsektion hus A.pdf   hus A.pdf  
inredd vind måttritning hus A.pdf   kallvattenledningar utomhus.pdf   markplanerings ritning.pdf  
mer takdetaljer hus b,d,e,es.pdf   omradesbild.pdf   sektion förråd.pdf  
spillvattenavlopp utomhus.pdf   takdetaljer hus b,d,e,es (2).pdf   takstol 12 hus b,d,e,es.pdf  
takstol 13 hus b,d,e,es.pdf   tomtritnig med fastighetsbeteckningar.pdf  

 

Betan-Vitkålen, samfälligheten mellan forntid och framtid. Mellan landsbygd och stad. Mitt i livet.

Årsta, fruktens och grönsakernas stadsdel

Översvämning eller stopp i avloppet?

Vid akut behov av sanering vid översvämning eller stopp i avloppet kan Swoosh kontaktas på 0720 506 530. Läs mer om vårt avtal här.

Sändlista

Om du vill bli meddelad via mail när ny information läggs ut på hemsidan, skicka ett mail till hemsidan@betan-vitkalen.se så kommer du med på sändlistan.