Dokument

 

Betan-Vitkålen SFF

Dokument

Äldre dokument arkiveras när de inte längre är aktuella.

 

Betan-Vitkålen Anläggningsbeslut

Föreningens stadgar

Underhålls- och förnyelseplan (2021.04.04)

 

För nya medlemmar

(2020.09.22) Information till nyinflyttade

(2020.09.22) Anmälan om ny fastighetsägare

(2018.12.21) Anmälningsblankett för Autogiro

(2020.09.24) Ordningsregler i samfälligheten

(2015.11.22) Brandsäkerhet i flerbostadshus

 

Skötselgrupper och städdagar

Information om ansvariga för respektive skötselgrupp finns på anslagstavlan.

(2017.01.21) Skötselgrupper

(2019.10.13) Skötselområden

(2021.04.04) Informationsbrev våren 2021

 

Övrigt

(2020.12.01) Protokoll från besiktning av garagetak

(2018.04.18) Riktlinjer för valberedningen

(2019.03.03) Information om sotning

(2015.11.22) Information om brandsäkerhet

(2016.11.24) Information om återvinningsstationen

(2015.02.01) Brandteknisk rapport

(2015.02.18) Utskick om brandåtgärder

(2012.09.28) Rekommendationer från Vattenfall

(2013.03.13) Utvärdering värme

(2018.11.16) Avtal med Swoosh om spolning, sugning, och rörinspektion

 

Ritningar

Ritningar över området och husen finns här.

 

Arkivet

 

 

Betan-Vitkålen, samfälligheten mellan forntid och framtid. Mellan landsbygd och stad. Mitt i livet.

Årsta, fruktens och grönsakernas stadsdel

Översvämning eller stopp i avloppet?

Vid akut behov av sanering vid översvämning eller stopp i avloppet kan Swoosh kontaktas på 0720 506 530. Läs mer om vårt avtal här.

Sändlista

Om du vill bli meddelad via mail när ny information läggs ut på hemsidan, skicka ett mail till hemsidan@betan-vitkalen.se så kommer du med på sändlistan.