Kontaktuppgifter

 

Betan-Vitkålen SFF

Styrelsen

 

Ordförande: Helena Larsson, 0736 509 761

Kassör: Björn Christiernin, 0730 266 520

Sekreterare: Jesper Wilhelmsson, 0708 809 222 (endast SMS)

Styrelseledamot: Henrik Brundin, 0720 506 530

Styrelseledamot: Desirée Pierre, 0708 771 430

Suppleant: Dana Engerot, 0703 336 581

Suppleant: Roger Jonsson, 0733 260 185

Suppleant: Anders Johansson, 0733 984 431

 

Kontakta styrelsen på styrelsen@betan-vitkalen.se

 

Föreningen

 

Betan-Vitkålen samfällighetsförening

Betgatan 90
75449 Uppsala

 

Organisationsnummer: 716401-7183

 

Valberedningen

 

Sammankallande  

 

 

 

Hans Richter  

Ghana Chahoud  

Lena Hartwig  

Ulla Lindqvist  

 

Kontakta valberedningen om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera till förtroendeuppdrag inom samfälligheten, ordförande, styrelse eller revisor. Klicka på länken för ytterligare information om valberedningen.

 

Riktlinjer för valberedningens arbete.

 

Gymgruppen

 

Gymgruppen är ansvariga för det löpande underhållet av gymmet. Inköp av nya maskiner och liknande sköts i regel av styrelsen. För att få tillgång till gymmet, kontakta styrelsen.

 

Robert Lantz, 0707 679 532

Lars Holmgren, 0707 303 463

Torbjörn Israelsson

Hans Pettersson

Kjell Janson

 

Revisorer

 

Revisor: Per Svedberg

Revisor: Gunilla Ejered

Revisorsuppleant: Jonny Jansson

 

Hemsidan

 

Jesper Wilhelmsson är ansvarig för hemsidan. För frågor kring hemsidan, maila hemsidan@betan-vitkalen.se

 

Betan-Vitkålen, samfälligheten mellan forntid och framtid. Mellan landsbygd och stad. Mitt i livet.

Årsta, fruktens och grönsakernas stadsdel

Översvämning eller stopp i avloppet?

Vid akut behov av sanering vid översvämning eller stopp i avloppet kan Swoosh kontaktas på 0720 506 530. Läs mer om vårt avtal här.

Sändlista

Om du vill bli meddelad via mail när ny information läggs ut på hemsidan, skicka ett mail till hemsidan@betan-vitkalen.se så kommer du med på sändlistan.