Arkivet

 

Betan-Vitkålen SFF

Arkivet

Här finns äldre dokument som inte längre är aktuella. Vänligen notera att delar av informationen på denna sida kan vara föråldrad och ogiltig.
Klicka på önskat dokument för att läsa det.

 

Styrelsen informerade

Nr 2, 2018: Vårstädning
Nr 1, 2018: Dags för årsmöte
Nr 3, 2017: Container för julpapper
Nr 2, 2017: Vårstädning
2017-03-16: Information om bygglov för sopstation
Nr 1, 2017: Dags för årsmöte
Nr 4, 2016: Container över jul
2016: Planteringar på vitkålen
2016-08-23: Sopstation på Vitkålsgatan
Nr 3, 2016: Höststädning och ny släpkärra
Nr 2, 2016: Vårstädning
Nr 1, 2016: Årsmöte
Nr 4, 2015: Höststädning
Nr 3, 2015: Beskärning av träd och buskar
Nr 2, 2015: Uppfräschning av området
Nr 1, 2015: Årsmöte och vårstädning
Nr 5, 2014: Containrar över jul
Nr 4, 2014: Brandvarnare och brandskydd


Betan –Vitkålen Samfällighetsförening
Datum 2013-09-25
Uppsala

STYRELSEINFORMATION – Nr 2 2013

 

HÖSTSTÄDNING

 

Årets höststädning äger rum 12/10 – 20/10. Höststädningen organiseras av skötselgrupperna.

 

Skötselgruppsansvariga enligt turordning:

 

•Område 1 Vitkålsgatan 16 Björn Skareng

•Område 2 Vitkålsgatan 42 Hans Richter

•Område 3 Vitkålsgatan 56 Stefan Åslund

•Område 4 Betgatan 19 Mikael Holmgren

•Område 5 Betgatan 12 Kalle Sembrant

•Område 6 Betgatan 37 Gerth Sundin

•Område 7 Tomatgatan 24 Patrik Holmgren

•Område 8 Betgatan 34 Mikael Karlsson

•Område 9 Betgatan 65 Hans Tjälve

•Område 10 Betgatan 60 Georges Chahoud

 

Som vanligt kommer det att stå 3st containrar uppställda i vårt område under städperioden. Dessa är endast avsedda för trädgårdsavfall!

 

Styrelsen ämnar skicka in synpunkt till Uppsala kommun ”Tyck till om buller” angående ljudnivån från E 4;an,

 

Styrelsen genom Gunilla Ejered!

 


Datum 2013-03-17

Betan –Vitkålen Samfällighetsförening

Uppsala

 

STYRELSEINFORMATION – Nr 1 2013

 

Årsmöte för samfälligheten Betan-Vitkålen 2013

 

Nu är det snart dags för årsmöte för samfälligheten! Mötet kommer att gå av stapeln onsdagen den 24:e april kl.19.00 i Ångelstaskolans matsal. Separat kallelse kommer att gå ut i tid. Årsredovisning, budgetförslag etc kommer att läggas ut på hemsidan www.betan-vitkalen.se om ca 1 vecka.

 

Av denna anledning vill vi nu i styrelsen ha in motioner till årsmötet. Dessa inlämnas senast 2:a april i brevlådan hos Gunilla Ejered på Vitkålsgatan 32

 

 

VÅRSTÄDNING

 

Årets vårstädning äger rum 26/4 – 6/5 Vårstädningen organiseras av skötselgrupperna.

Skötselgruppsansvariga enligt turordning:

 

•Skötselansvariga 2013

 

Område 1 Vitkålsgatan 16 Björn Skareng

Område 2 Vitkålsgatan 42 Hans Richter

Område 3 Vitkålsgatan 56 Stefan Åslund

Område 4 Betgatan 19 Mikael Holmgren

Område 5 Betgatan 12 Kalle Sembrant

Område 6 Betgatan 37 Gerth Sundin

Område 7 Tomatgatan 24 Patrik Holmgren

Område 8 Betgatantstädning 12/10 - 2

Område 9 Betgatan 65Hans Tjälve

Område 10 Betgatan 60Georges Chahoud

 

Som vanligt kommer det att stå 3st containrar uppställda i vårt område under städperioden.

Dessa är endast avsedda för trädgårdsavfall!

 

Sopa ut grus på gångarna. Tänk på att inte sopa ihop i stora högar för då kan sopmaskinen inte ta upp gruset.

 

Styrelsen genom Gunilla Ejered!

 


Styrelseinformation

 

Betan –VitkålenDatum 2012-09-28

Samfällighetsförening

Uppsala

 

STYRELSEINFORMATION – Nr 5 2012

 

HÖSTSTÄDNING

 

Årets höststädning äger rum 19/10-29/10. Höststädningen organiseras av skötselgrupperna.

 

Skötselgruppsansvariga enligt turordning:

 

·Område 1.Birgitta KjellerbyVitkålsg 24

·Område 2.Hans RichterVitkålsg 42

·Område 3.Harald AnderssonVitkålsg 54

·Område 4.Sara OtterströmTomatg 12

·Område 5.Elisabeth BernspångBetgatan 10

·Område 6.Kalle LundbergBetgatan 31

·Område 7.Mikael OtterströmBetgatan 53

·Område 8.Hans JanssonBetgatan 28

·Område 9.Henry AnderssonBetgatan 63

·Område 10. Torleif TomtlundBetgatan 74

 

Som vanligt kommer det att stå 3st containrar uppställda i vårt område under städperioden. Dessa är endast avsedda för trädgårdsavfall!

 

Styrelsen kommer att göra en inventering vad som ska göras inom respektive städgrupp och meddela skötselgruppansvariga.

 

Rekomendationer till de boende från Vattenfall finns att läsa på hemsidan angående värmen.

 

Styrelsen genom Gunilla Ejered!


Datum 2012-07-04

Betan –Vitkålen

Samfällighetsförening

Uppsala

 

 

STYRELSEINFORMATION – Nr 4 2012

Styrelsens jourschema under sommaren

 

VeckaJourMobil

28Patrik Holmgren0703-13 54 64

29Stefan Kjellin070-659 88 67

30Glenn Thell0705-295 205

31 Glenn Thell0705-295 205

32Tomas Barkman070-208 85 82

 

Vid lån av släpkärran kontaktas ovanstående respektive vecka. Kostnad 20 kr/dag.

 

Parkering

Styrelsen uppmanar samtliga att parkera bilen i garaget även på sommaren. Besökare får ofta parkera på gatan eller på gräsytor (vilket inte är tillåtet) för att många boende använder parkeringarna i stället för garagen sommartid.

 

Styrelsen passar på att önska alla en skön sommar!

 

 

Styrelsen genom Gunilla Ejered


Datum 2012-04-06

Samfällighetsförening

Uppsala

 

STYRELSEINFORMATION – Nr 2 2012

 

VÅRSTÄDNING

 

Årets vårstädning äger rum 20/4 – 30/4 Vårstädningen organiseras av skötselgrupperna.

 

Skötselgruppsansvariga enligt turordning:

 

Område 1.Birgitta KjellerbyVitkålsg 24

Område 2.Hans RichterVitkålsg 42

Område 3.Harald Andersson Vitkålsg 54

Område 4.Sara Otterström Tomatg 12

Område 5.Elisabeth Bernspång Betgatan 10

Område 6.Kalle Lundberg Betgatan 31

Område 7.Mikael Otterström Betgatan 53

Område 8.Hans Jansson Betgatan 28

Område 9.Henry Andersson Betgatan 63

Område 10. Torleif Tomtlund Betgatan 74

Som vanligt kommer det att stå 3st containrar uppställda i vårt område under städperioden. Dessa är endast avsedda för trädgårdsavfall!

 

Sopa ut grus på gångarna. Tänk på att inte sopa ihop i stora högar för då kan sopmaskinen inte ta upp gruset. Grovsopning av asfaltgångarna har genomförts och efter vårstädningen kommer det ske en ytterliggare sopning.

 

 

Årsredovisningen

 

För att spara på miljön så har styrelsen beslutat att Årsredovisningen för 2011, Revisionsberättelsen och budget 2012 läggs ut på hemsidan. De som önskar ha den i pappersform kan kontakta Gunilla Ejered 25 68 73 så finns den att hämta på Vitkålsgatan 32.

 

Fjärrvärmen

 

Totalt 20112 675 905 kr

 

Januari 2012423 406 kr

Februari 2012422 798 kr

 

 

Styrelsen genom Gunilla Ejered!


Årsmöte för samfälligheten Betan-Vitkålen 2012

 

Nu är det snart dags för årsmöte för samfälligheten! Mötet kommer preliminärt att gå av stapeln tisdagen 24:e april kl. 19.00 i Ångelstaskolans matsal. Separat kallelse med förvaltningsberättelse, ekonomisk rapport etc. kommer att gå ut i tid.

 

Av denna anledning vill vi nu i styrelsen ha in motioner till årsmötet. Dessa inlämnas senast 25:e mars i brevlådan hos Patrik Tegefjord på Betgatan 19.

 

Hemsidan

Hemsidan börjar nu komma igång igen. www.betan-vitkalen.se

Framöver kommer all styrelseinfo endast att läggas ut på hemsidan, Mer info kommer.

 

Ägarbyten

Ägarbyten ska alltid meddelas till styrelsen. Blankett för ägarbyte finns i pärmen som samtliga medlemmar har fått. Om ni saknar blanketten tag kontakt med styrelsen.

Ägarbyten lämnas till Gunilla Ejered, Vitkålsgatan 32 eller mail: gunilla.ejered@comhem.se

 

 

Styrelsen genom Gunilla Ejered


2011-12-18

 

 

STYRELSEINFORMATION – Nr 5 2011

 

Container

Mellan den 23 och 30 december kommer det att finnas en container utanför föreningslokalen att slänga julklappspapper och annat brännbart från julen. Kartonger etc. sorteras som vanligt.

 

Medlemsavgiften

Enligt årsmötesbeslut höjs medlemsavgiften från 500 kr/mån till 550 kr/mån från och med 2012-01-01.

 

Snöröjning

Uppmaning: Bil som inte används ska parkeras i garaget så att snöröjningen kommer åt att ploga parkeringsplatserna. Parkeringarna plogas endast när det är tomt på bilar.

Boservice röjer som vanligt inte framför garageportarna. Varje boende röjer framför sin egen garageport och samtliga hjälps åt att skotta av parkeringarna då och då.

 

Hemsidan

Hemsidan börjar komma igång igen. www.betan-vitkalen.se

 

Isen

Isen vid fotbollsplanen bakom föreningslokalen kommer att spolas så fort vädret tillåter.

 

God Jul

Och

Gott Nytt År

 

 

Önskar styrelsen genom Gunilla Ejered

 

Betan-Vitkålen, samfälligheten mellan forntid och framtid. Mellan landsbygd och stad. Mitt i livet.

Årsta, fruktens och grönsakernas stadsdel

Översvämning eller stopp i avloppet?

Vid akut behov av sanering vid översvämning eller stopp i avloppet kan Swoosh kontaktas på 0720 506 530. Läs mer om vårt avtal här.

Sändlista

Om du vill bli meddelad via mail när ny information läggs ut på hemsidan, skicka ett mail till hemsidan@betan-vitkalen.se så kommer du med på sändlistan.